ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

«Αγάπης Λόγια» στο Πνευματικό Κέντρο

«Αγάπης Λόγια» στο Πνευματικό Κέντρο
Τα καιρικά φαινόμενα και οι προβλέψεις για τη συνέχισή τους κατέστησαν υποχρεωτική τη μεταφορά της εκδήλωσης «Αγάπης Λόγια» στην αίθουσα…

Η Ειρήνη Καραγιάννη και ο Χάρης Ανδριανός, πρωταγωνιστές της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, με τη συνοδεία του πιανίστα Δημήτρη Γιάκα, ερμήνευσαν αποσπάσματα από γνωστές όπερες και οπερέτες του ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου, αλλά και γνώριμες αγαπημένες μελωδίες μιας νοσταλγικής, ρομαντικής εποχής: «Σφίξε με» λοιπόν, γιατί… «Η καρδιά μου πονεί για σας».

 

 • Εμφανίσεις: 51

To ΣτΕ αποφάσισε την οριστική κατάργηση 13ου και 14ου μισθού στους δημόσιους υπαλλήλους

To ΣτΕ αποφάσισε την οριστική κατάργηση 13ου και 14ου μισθού στους δημόσιους υπαλλήλους
Η ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, με μια σειρά αποφάσεών της, αποφάνθηκε ότι η κατάργηση των δώρων-επιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα και…

Υπενθυμίζεται ότι η ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, σε διάσκεψη κεκλεισμένων των θυρών, τον περασμένο Μάιο, έκρινε κατά πλειοψηφία, συνταγματική την κατάργηση των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και του επιδόματος θερινής άδειας (13ος και 14ος μισθός) των δημοσίων υπαλλήλων, των υπαλλήλων ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, κ.λπ.   

Ειδικότερα, η ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, αποφάνθηκε ότι ο βασικός μισθός των δημοσίων υπαλλήλων που κυμαίνεται από τα 780 ευρώ έως και τα 1.092 ευρώ, ακόμη και μετά την κατάργηση των τριών επίμαχων επιδομάτων, εξασφαλίζει «αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, τόσο σε σχέση με όσους διαβιούσαν στα όρια της φτώχειας, όσο και με όσους απασχολούνταν στον ιδιωτικό τομέα με τον κατώτατο βασικό μισθό και ημερομίσθιο».  

Η ολομέλεια του ΣτΕ εξέφρασε εντελώς αντίθετη άποψη από αυτή της επταμελούς σύνθεσης του ΣΤ΄ Τμήματος του ΣτΕ, που είχαν κρίνει αντισυνταγματικές τις περικοπές των τριών επιδομάτων-δώρων, που έγιναν με το νόμο 4093/2012.  

Συγκεκριμένα, το ΣΤ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, είχε κρίνει ότι η κατάργηση των δώρων-επιδομάτων αντίκειται στα άρθρα 25 και 4 του Συντάγματος και τις απορρέουσες από αυτά αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας.  

Η Ολομέλεια του ΣτΕ (πρόεδρος η Αικατερίνη Σακελλαροπούλου και εισηγητές οι σύμβουλοι Επικρατείας, Ελένη Παπαδημητρίου και Ιωάννης Σπερελάκης (αρχικά εισηγήτρια ήταν η Κωνσταντίνα Φιλοπούλου) με μια σειρά αποφάσεών της (1307-1316/2019) έκρινε κατά πλειοψηφία (μειοψήφησαν 2 αντιπρόεδροι και 4 σύμβουλοι Επικρατείας) μεταξύ των άλλων, ότι η κατάργηση των τριών επιδομάτων «τεκμηριώνεται επαρκώς» και δεν παρίσταται απρόσφορο μέτρο, και μάλιστα προδήλως, για «την επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών, ούτε μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν ήταν αναγκαίο, δεδομένου ότι με αυτό το μέτρο, το οποίο εφαρμόζεται γενικά σε όλους τους μισθωτούς του δημόσιου τομέα, γίνεται προσπάθεια εξοικονόμησης και περιορισμού των διογκωμένων δαπανών της γενικής κυβέρνησης, η οποία υπαγορεύεται από επιταγές της Ε.Ε. για μείωση του υπερβολικού δημοσίου ελλείμματος».  

Ακόμη, η ολομέλεια του ΣτΕ, έκρινε πως «κατά τη λήψη του επίμαχου μέτρου», ο νομοθέτης «είχε πλήρη επίγνωση, όχι μόνο του εν γένει επιπέδου διαβίωσης του πληθυσμού της χώρας, αλλά και ειδικά του επιπέδου διαβίωσης των δημοσίων υπαλλήλων, όπως προκύπτει: α) από τα δημοσιευμένα και διαθέσιμα στις υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για το όριο κινδύνου φτώχειας ανά άτομο μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις (6.591 ευρώ) και το μέσο ετήσιο ισοδύναμο ατομικό εισόδημα (12.637,08 ευρώ) κατά το έτος 2011, β) από το νέο ενιαίο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων που θεσπίστηκε με τον ν. 4014/2011, με το οποίο ο βασικός μισθός των δημοσίων υπαλλήλων κυμαίνεται μεταξύ 780 (ΥΕ με βαθμό ΣΤ) και 1092 ευρώ (ΠΕ με βαθμό ΣΤ) και γ) από τη θέσπιση νέου κατώτατου βασικού μισθού και ημερομισθίου με τον ίδιο ν. 4093/2012 (586,08 ευρώ και 26,18 ευρώ, αντίστοιχα)».  

Επιπλέον, οι σύμβουλοι Επικρατείας αναφέρουν πως «οι αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων, ακόμη και μετά την κατάργηση των επίμαχων επιδομάτων, εξασφάλιζαν αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, τόσο σε σχέση με όσους διαβιούσαν στα όρια της φτώχειας, όσο και με όσους απασχολούνταν στον ιδιωτικό τομέα με τον κατώτατο βασικό μισθό και ημερομίσθιο».  

Επιπρόσθετα, το ΣτΕ αναφέρει ότι «η τυχόν ύπαρξη εναλλακτικών λύσεων δεν καθιστά, ενόψει των ευρέων περιθωρίων εκτίμησης που απολαμβάνει ο νομοθέτης στη χάραξη της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής και του οριακού ελέγχου, στον οποίο υπόκειται κατά τούτο, από μόνη της μη αιτιολογημένη την επίδικη ρύθμιση, ούτε, άλλωστε, υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο η συγκεκριμένη επιλογή, αν, δηλαδή, ο νομοθέτης επέλεξε τον καλύτερο τρόπο χειρισμού του προβλήματος ή αν έπρεπε να είχε ασκήσει διαφορετικά την εξουσία του».  

Παράλληλα, στις εν λόγω αποφάσεις σημειώνεται ότι «το ίδιο μέτρο δεν αντίκειται στα άρθρα 4 παρ. 5 και 25 παρ. 4 του Συντάγματος, δεδομένου ότι αφορά όλους τους υπαλλήλους του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ενώ διαφορετικό είναι το ζήτημα της χορήγησης των επιδομάτων εορτών και αδείας στους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι αποτελούν διαφορετική κατηγορία, σε βάρος της οποίας έχουν επιβληθεί άλλα οικονομικής φύσεως μέτρα».  

Τέλος, η πλειοψηφία αντέκρουσε την άποψη της μειοψηφίας, ότι με τις αποφάσεις του ΣΤ τμήματος, το ΣτΕ «μεταστρέφει τη νομολογία του ως προς τον ν. 4093/2012, τον οποίο συστηματικά κρίνει αντίθετο στις προεκτεθείσες συνταγματικές διατάξεις, με το επιχείρημα ότι, εκ μόνου του λόγου ότι άλλες ρυθμίσεις του νόμου αυτού, οι οποίες αφορούν διαφορετικά θέματα (μισθούς και συντάξεις), κρίθηκαν αντισυνταγματικές με αποφάσεις του Δικαστηρίου, δεν προκύπτει αναγκαίως αντισυνταγματικότητα και της επίδικης ρύθμισης. Και τούτο, διότι, ανεξάρτητα από το ότι σε αυτόν περιλαμβανόταν πλήθος μέτρων με άμεσο οικονομικό αντίκτυπο στα εισοδήματα διαφόρων κοινωνικών ομάδων, αλλά και οικονομικών φορέων, ορισμένα από τα οποία κρίθηκαν συνταγματικά, πάντως αντίθετη εκδοχή θα ισοδυναμούσε με αφηρημένο έλεγχο συνταγματικότητας του νόμου, ο οποίος, σύμφωνα με το Σύνταγμα, δεν έχει ανατεθεί στο δικαστήριο».  

 

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ 

 • Εμφανίσεις: 51

Αστυνομικός ο εγκέφαλος της σπείρας παράνομης μετακίνησης αλλοδαπών μέσω της Κω

Αστυνομικός ο εγκέφαλος της σπείρας παράνομης μετακίνησης αλλοδαπών μέσω της Κω
Αστυνομικός που υπηρετούσε στην Κω είναι ο «εγκέφαλος» εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη διευκόλυνση της παράνομης εξόδου αλλοδαπών από την…

Ειδικότερα, εξαρθρώθηκε, από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, διεθνικού χαρακτήρα εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν συστηματικά στη διευκόλυνση της παράνομης εξόδου αλλοδαπών, από τη χώρα μας προς άλλες χώρες της Ευρώπης, μέσω του αεροδρομίου της Κω.  

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Αρχών, σε επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή, σε Αθήνα και Κω, συνελήφθησαν έξι άτομα και συγκεκριμένα δύο αλλοδαποί και τέσσερις ημεδαποί, μεταξύ των οποίων το ηγετικό στέλεχος της οργάνωσης καθώς και αστυνομικός, ο οποίος υπηρετεί στο Αστυνομικό Τμήμα Αερολιμένα Κω. Παράλληλα αναζητείται ακόμα ένας αλλοδαπός για την εμπλοκή του στην υπόθεση.   

Σε βάρος των παραπάνω σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, πλαστογραφία πιστοποιητικών κατά συναυτουργία και κατά συρροή, τις νομοθεσίες περί αλλοδαπών, πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και διατάξεις για τις σχέσεις κράτους – πολίτη, κατά περίπτωση.  

Για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης, προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφορικών στοιχείων και χρήση ειδικών ανακριτικών τεχνικών, από τη συνδυαστική έρευνα και ανάλυση των οποίων προέκυψε ότι τα μέλη της ενώθηκαν με σκοπό τη διάπραξη κακουργηματικών πράξεων, τουλάχιστον από τον Απρίλιο του 2018.   Ηγετικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση είχε 36χρονος αλλοδαπός, με έδρα την περιοχή του κέντρου της Αθήνας, ο οποίος εντόπιζε τους προς διακίνηση αλλοδαπούς στην περιοχή της Αττικής ενώ περαιτέρω συντόνιζε και οργάνωνε τα στάδια της διακίνησής τους. Τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης είχαν έδρα την Κω, απ' όπου οι διακινούμενοι αλλοδαποί επιβιβάζονταν σε αεροπορικές απευθείας πτήσεις για χώρες της Ευρώπης. 

Πιο αναλυτικά, ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης αρχικά αναζητούσε, σε συνεννόηση με 29χρονο ομοεθνή του, μέλος της οργάνωσης στην Κω, δρομολόγια πλοίων από Πειραιά προς Κω και αεροπορικές πτήσεις για να επιβιβάσουν τους διακινούμενους αλλοδαπούς.  

Στη συνέχεια προμηθευόταν ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια από ταξιδιωτικό γραφείο, παρέδιδε στους αλλοδαπούς πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα ή απροσδιορίστου προέλευσης γνήσια, με τις φωτογραφίες των οποίων προσομοίαζαν οι προς διακίνηση αλλοδαποί και με ταξί οδηγούνταν στο λιμάνι του Πειραιά, προκειμένου αναχωρήσουν για Κω. Για το είδος των εγγράφων (ιταλικά, ισπανικά, ελβετικά διαβατήρια, αυστριακές, ιταλικές, βέλγικες ταυτότητες κ.α.) υπήρχε προηγούμενη συνεννόηση με τον ομοεθνή του στην Κω, ο οποίος ενημέρωνε σχετικά τον εμπλεκόμενο στην υπόθεση αστυνομικό. Κατά την άφιξη τους στην Κω οι αλλοδαποί παραλαμβάνονταν από 21χρονο ομοεθνή τους ή από τον 29χρονο, οι οποίοι φρόντιζαν περαιτέρω όλες τις λεπτομέρειες μέχρι και την είσοδο τους στο αεροπλάνο.  

Συγκεκριμένα επιμελούνταν παρεμβάσεις στην εξωτερική εμφάνιση των διακινούμενων, ώστε να προσομοιάζουν με ευρωπαίους πολίτες, έδιναν οδηγίες και κατευθύνσεις για τη διαδικασία που έπρεπε να ακολουθήσουν από την είσοδο στον αερολιμένα μέχρι και την επιβίβαση στο αεροσκάφος και τους συμβούλευαν να κυκλοφορούν σε δυάδες ή άντρας με γυναίκα ώστε να προσομοιάζουν σε ζευγάρι. Η μεταφορά τους στον αερολιμένα γινόταν με ταξί ή λεωφορείο, χωρίς ωστόσο τη συνοδεία των διακινητών. Ενδεικτικό του επαγγελματισμού της οργάνωσης είναι ότι στην προσπάθειά τους οι διακινούμενοι αλλοδαποί να έχουν όσο το δυνατόν περισσότερο εξωτερικά φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά με πολίτες χωρών της Ευρώπης, χρησιμοποιούσαν ακόμα και μέικ απ.   Καθοριστικός για την επίτευξη των στόχων της οργάνωσης ήταν ο ρόλος του αστυνομικού, καθώς είχε αναλάβει πλήθος επιμέρους δράσεων, όπως την επιλογή της καταλληλότερης πτήσης, τον οπτικό έλεγχο των διακινούμενων και των εγγράφων που έφεραν καθώς και στην τελική «έγκριση» της αεροπορικής πτήσης που θα επέλεγε η εγκληματική οργάνωση για τη διακίνηση.  

Παράλληλα, λόγω της θέσης του, εκτελούσε ανά διαστήματα καθήκοντα διαβατηριακού ελέγχου και ενημέρωνε σχετικά την εγκληματική οργάνωση, ώστε να επιλέγει τις καταλληλότερες πτήσεις, οι οποίες «συνέπιπταν» στις περισσότερες περιπτώσεις με το ωράριο εργασίας του αστυνομικού. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα μέλη της οργάνωσης λάμβαναν ιδιαίτερα μέτρα προφύλαξης, ενώ στις μεταξύ τους επικοινωνίες χρησιμοποιούσαν κινητά τηλέφωνα και κάρτες SIM, που άλλαζαν συχνά, καταχωρημένες σε ονόματα ανύπαρκτων αλλοδαπών (ghostnumbers).  

Επιπλέον, ο 36χρονος και ο 29χρονος συνήθως δεν συμμετείχαν ενεργά στην πραγμάτωση των επιμέρους εγκληματικών πράξεων (μεταφορά και συνοδεία στο λιμάνι του Πειραιά, παραλαβή από το λιμάνι της Κω, μεταφορά στα ξενοδοχεία, μεταφορά στον αερολιμένα της Κω κλπ). Η εγκληματική οργάνωση για κάθε επιτυχημένη διακίνηση, ακόμα και αν ο διακινούμενος αλλοδαπός συλλαμβάνονταν στην χώρα άφιξης, λάμβανε από (4.500) έως (6.000) ευρώ, τα οποία καταβάλλονταν από τους διακινούμενους αλλοδαπούς προκαταβολικά και εξ' ολοκλήρου. Τα μέλη της εγκληματικής ομάδας διακινούσαν ποσά τόσο μέσω των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της χώρας μας, όσο και μέσω καταστημάτων «WESTERN UNION».  

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος εγγράφων, κινητών τηλεφώνων και καρτών sim, πλαστά διαβατήρια αλλοδαπών υπηκόων και το χρηματικό ποσό των (11.570) ευρώ.   

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν την 13η Ιουλίου 2019 στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση. Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας έχει κινηθεί ήδη η διοικητική διαδικασία για τον συλληφθέντα αστυνομικό, στο πλαίσιο της πειθαρχικής δικαιοδοσίας.  

 

Με πληροφορίες από dimokratiki 

 • Εμφανίσεις: 52

Νέα πρόεδρος της Κομισιόν η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν - Εξελέγη με 383 ψήφους

Νέα πρόεδρος της Κομισιόν η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν - Εξελέγη με 383 ψήφους
Με τη στήριξη των Φιλελεύθερων και των Σοσιαλιστών του Ευρωκοινοβουλίου, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είναι η πρώτη γυναίκα στην…

 Συνολικά ψήφισαν υπέρ 383 Ευρωβουλευτές έναντι 374 που απαιτούνταν για το διορισμό της. Νωρίτερα, η πολιτική ομάδα των Φιλελευθέρων και των Σοσιαλιστών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε δηλώσει ότι θα στηρίξει την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για τη θέση του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

«Η ομάδα μου θα στηρίξει σήμερα την κυρία φον ντερ Λάιεν. Ανυπομονούμε να εργαστούμε εντατικά μαζί της για να οδηγήσουμε την Ευρώπη προς τα εμπρός. Υπάρχει πολλή δουλειά μπροστά μας. Ας ανανεώσουμε μαζί την Ευρώπη», είπε ο Ντάτσιαν Τσιόλος, ο επικεφαλής του Renew Europe, στο οποίο έχουν ενταχθεί και οι μακρονικοί ευρωβουλευτές.   

Από την πλευρά της η Ομάδα των Σοσιαλιστών σημείωσε σε ανακοίνωσή της ότι «μετά από απόφαση στη συνεδρίαση της Ομάδας μας, θα υποστηρίξουμε την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Ωστόσο, θα είμαστε σε επαγρύπνηση για να διασφαλίσουμε ότι θα εκπληρώσει τις προοδευτικές δεσμεύσεις που έχει αναλάβει ως αποτέλεσμα της πίεσής μας».  

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν διαδέχεται τον Ζαν – Κλοντ Γιούνκερ στην προεδρία του εκτελεστικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα επόμενα πέντε (τουλάχιστον) χρόνια.    

 • Εμφανίσεις: 50

Μηταράκης για συντάξεις χηρείας: Θα καταβληθούν το συντομότερο δυνατόν

Μηταράκης για συντάξεις χηρείας: Θα καταβληθούν το συντομότερο δυνατόν
Στο ζήτημα των συντάξεων χηρείας, καθώς και στο θέμα της κατάργησης της έκδοσης ΑΜΚΑ στους μετανάστες, αναφέρθηκε, ο υφυπουργός Εργασίας…

  Ειδικότερα, ο υφυπουργός Εργασίας μιλώντας στην ΕΡΤ1 σημείωσε ότι «για εμάς, το θέμα των συντάξεων χηρείας είναι ένα πολύ σημαντικό και ευαίσθητο θέμα και δεν θέλουμε να καθυστερήσει καθόλου να επιλυθεί. Ο νόμος Κατρούγκαλου ήταν ανάλγητος με τις χήρες, μειώνοντας από το 70% στο 50% το ποσοστό αναπλήρωσης που έπαιρνε η χήρα. Επιπροσθέτως, έθεσε και ηλικιακούς περιορισμούς, καθώς πολλές από τις χήρες θα έπαιρναν συντάξεις μόνο για τρία χρόνια.  

Μετά από τη γενική κοινωνική κατακραυγή, ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε πριν από λίγους μήνες τη διάταξη, επαναφέροντας τις συντάξεις εκεί όπου ήταν. Εντούτοις, στην πορεία ανακαλύψαμε πως δεν έχει υπογράψει το υπουργείο Εργασίας την εγκύκλιο που χρειάζεται, προκειμένου να εφαρμοστεί η πληρωμή της διαφοράς και να γίνει ο επανυπολογισμός. Επιπλέον, η μη υπογραφή της εγκυκλίου είχε ως αποτέλεσμα να μην έχει παραγγελθεί από τη διεύθυνση Μηχανοργάνωσης του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), το απαραίτητο λογισμικό το οποίο χρειάζεται κάποιες εβδομάδες να ετοιμαστεί και το οποίο μπαίνει στο σύστημα του ΕΦΚΑ και αναπροσαρμόζει ηλεκτρονικά τις συντάξεις, προκειμένου να μην χρειαστεί να εκδοθούν νέες αποφάσεις και να ολοκληρωθεί σύντομα».   Ολοκληρώνοντας, ο κ. Μηταράκης συμπλήρωσε πως, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το θέμα το συντομότερο δυνατόν, μέχρι την Παρασκευή, θα έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες σε συνεργασία με τη μηχανογράφηση, ώστε να επανυπολογιστούν και να καταβληθούν οι συντάξεις χηρείας το συντομότερο δυνατόν.  

Εν συνεχεία, ο κ. Μηταράκης αναφέρθηκε στο ζήτημα της κατάργησης του ΑΜΚΑ για τους μετανάστες, επισημαίνοντας πως «βάσει νομοθεσίας που υπήρχε τα τελευταία χρόνια, δινόταν ένας προσωρινός αριθμός σε εκείνους που ήταν στη χώρα μας σαν πρόσφυγες και μετανάστες. Η διαδικασία αυτή δεν εφαρμόστηκε ποτέ από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ».  

«Επιπροσθέτως, λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές του Ιουλίου, το υπουργείο Εργασίας πέρασε μία εγκύκλιο προκειμένου να δίνεται αριθμός ΑΜΚΑ - με τα αντίστοιχα δικαιώματα πρόσβασης στην αγορά εργασίας και στην υγειονομική περίθαλψη που αυτό συνεπάγεται - χωρίς κανέναν απολύτως κριτήριο. Οποιοσδήποτε έμπαινε στη χώρα μας για λίγες ημέρες, μπορούσε να εκδώσει ΑΜΚΑ και να λάβει μόνιμα δικαιώματα ... Η κυβέρνησή μας ανέστειλε την εν λόγω εγκύκλιο και θα επανέλθουμε, έπειτα από την απαραίτητη μελέτη που πρέπει να γίνει, με έναν μόνιμο μηχανισμό που θα αφορά όσους είναι νόμιμα στη χώρα μας, όσους δικαιούνται διεθνούς προστασίας, καθώς και εκείνους που κατοικούν με άδεια παραμονής στην Ελλάδα» είπε ο υφυπουργός Εργασίας.  

 

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ 

 • Εμφανίσεις: 59

Η Μόνα Λίζα μετακομίζει απόψε - Πώς θα γίνει η επιχείρηση

Η Μόνα Λίζα μετακομίζει απόψε - Πώς θα γίνει η επιχείρηση
H Μόνα Λίζα, το διασημότερο ίσως πορτρέτο του κόσμου, μετακομίζει έχοντας εκτεθεί αμετακίνητη στην ίδια αίθουσα για 14 χρόνια.

Το αριστούργημα της Αναγέννησης που φιλοτέχνησε ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι, εκτίθεται στο ίδιο δωμάτιο από το 2005 και θα μεταφερθεί απόψε από την αίθουσα Salle des États στο Λούβρο του Παρισιού, σε ένα άλλο δωμάτιο, στο ίδιο μουσείο. Από την Τετάρτη έως τον Οκτώβριο, η Μόνα Λίζα θα φιλοξενείται στη Gallery Médicis, καθώς το «σπίτι» της ανακαινίζεται. Αν και ο πίνακας δεν θα μεταφερθεί μακριά, η επιχείρηση δεν είναι απλή.  

Το Salle des États είναι το πιο επισκέψιμο δωμάτιο του Λούβρου, γεγονός που σημαίνει ότι έχει υποστεί φθορές στα 14 χρόνια, μετά από την τελευταία μεγάλη ανακαίνισή του. Οι εργασίες άρχισαν τον Ιανουάριο, αλλά μέχρι τώρα περιορίζονταν στο χώρο γύρω από τον πίνακα. Η αίθουσα Gallery Médicis, όπου θα στεγάσει τη Μόνα Λίζα είναι ένα από τα μεγαλύτερα δωμάτια του μουσείου.  

Γιατί δεν είναι απλή η μετακόμιση της Μόνα Λίζα  

Το να μετακινείς ένα τόσο πολύτιμο έργο τέχνης, έστω και σε ένα κοντινό δωμάτιο, δεν είναι μια απλή διαδικασία. Η Catriona Pearson, διευθύντρια εκθέσεων στο Μουσείο Ashmolean του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, κλήθηκε να σχολιάσει πόσο δύσκολη είναι η μεταφορά ενός τέτοιου έργου και λέει στο BBC News: «Ο κίνδυνος δεν αλλάζει ανεξάρτητα από την αξία, πάντα κινούμαστε με τον ίδιο τρόπο - δηλαδή πολύ, πολύ προσεκτικά!»  

Εξηγεί ότι οι εργαζόμενοι προσπαθούν να περιορίσουν το πόσο μετακινείται ένα έργο τέχνης και να κρατήσουν τον αριθμό των ατόμων που το χειρίζονται στο ελάχιστο αν μπορούν, επειδή «όσο περισσότερο μετακινείται, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος».     

Επιστήμονες απαντούν στο μυστήριο με το βλέμμα της Μόνα Λίζα που μοιάζει να πλανιέται Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι εξειδικευμένοι εργαζόμενοι, προσπαθούν να οργανώσουν αυτές τις μετακινήσεις σε ώρα της ημέρας που θα υπάρχουν λιγότεροι επισκέπτες. Το Λούβρο, για παράδειγμα, επέλεξε να μετακινήσει τη Μόνα Λίζα το βράδυ, μετά το κλείσιμο του μουσείου. Επίσης οι εργαζόμενοι κάνουν μια δοκιμαστική διαδρομή με ένα κομμάτι ξύλου που έχει περίπου το ίδιο μέγεθος και σχήμα με το έργο, προκειμένου να είναι σίγουροι πως χωράει να περάσει από πόρτες και πως δεν υπάρχει κάποιο εμπόδιο λόγω μεγέθους. Τα πάντα σχεδιάζονται από πριν και οι κινήσεις θα είναι συγκεκριμένες, αυτές δηλαδή που έχουν προκαθοριστεί.    

Εάν ένα έργο τέχνης μετακινείται για προορισμό στο εξωτερικό, η διαδικασία είναι πιο περίπλοκη και απαιτεί μεγάλη προετοιμασία για τη συσκευασία του. Κρίσιμη είναι επίσης η απόφαση για το πώς θα ταξιδέψει το έργο - οδικώς ή αεροπορικώς, για παράδειγμα - με βάση το πόσο ευάλωτο είναι. Όταν φτάσει το έργο τέχνης στον προορισμό του πρέπει να «συνηθίσει» στο νέο του περιβάλλον, ειδικά αν ταξιδεύει στο εξωτερικό. Έτσι το έργο τέχνης θα μείνει στο κιβώτιό του κάποιες ώρες για να «εγκλιματιστεί».  

Η Μόνα Λίζα έχει βγει εκτός Γαλλίας ελάχιστες φορές. Τελευταία φορά έφυγε από το Λούβρο το 1974, όταν δανείστηκε στη Ρωσία και στην Ιαπωνία. 11 χρόνια νωρίτερα δανείστηκε στην Εθνική Πινακοθήκη της Ουάσιγκτον και στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης για δύο εκθέσεις που έχουν κάνει ρεκόρ επισκεψιμότητας. 

 • Εμφανίσεις: 50

Περισσότερα Άρθρα...

 1. Τσίπρας: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα ψηφίσει τον Κώστα Τασούλα για πρόεδρο της Βουλής
 2. Η Π.Α.Ε. Π.Α.Σ. Γιάννινα 1966 ανακοινώνει τη συνεργασία με τον διεθνή ποδοσφαιριστή Samir Radovac
 3. Επίσημο: Ο Ελευθεριάδης αποτελεί την 5η μεταγραφή του ΠΑΣ Γιάννινα
 4. ΠΑΣ Γιάννινα: Ανακοίνωσε Radovac
 5. Αντιπολεμικές ταινίες από τον Σύλλογο Προσηλιωτών
 6. Ξεκίνησε το τουρνουά Ζαγορίου
 7. Πολιτιστικό Καλοκαίρι από τον Δήμο Ηγουμενίτσας
 8. ΜΠΑΣΚΕΤ Ο Απόστολος Κωστούλας στον ΠΑΣ Γιάννινα
 9. Προπώληση για τις παραστάσεις «Ίων» και «Αντιγόνη»
 10. Rock Mountain festival και φέτος στην Αγία Μαρίνα Ιωαννίνων
 11. Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 2nd Vidra’s Trail
 12. Ο Γιώργος Μαυρωτάς αναλαμβάνει Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού
 13. Πρόβα τζενεράλε του ευρωπαϊκού η φετινή Β’ φάση του πανελλήνιου κωπηλασίας
 14. Υπογράφηκε η σύμβαση για την οδό Νιάρχου – Αρχίζει το μεγάλο έργο
 15. Θεσσαλονίκη: Άνδρας επιτέθηκε με τσεκούρι σε γυναίκα στη μέση του δρόμου - Την τραυμάτισε σοβαρά

Επίσης σας Προτείνουμε...

val m amo

ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙ.....ΕΣΕΙΣ;

VIDEOS